torsdag 7. mars 2013

Fairtrade på Nettverksamling for Grønt Flagg
Grønn Barneby skal i iløpet av mars gjennomføre nettverksamlinger for Grønt Flagg koordinatorne i henholdsvis barneskolene, ungdomsskolene og Barnehagene. Første samling var for barneskolekoordinatorene og ble avholdt 5. mars i Fylkestingsalen. Nytt av året er at Fairtrade lanseres som nytt Grønn Flagg prosjekt under programmet "Global Citizenship"

Etter at lederen for styringsgruppa for Fairtrade i Trondheim kommune, Hilde Opoku, hadde innledet om hva Fairtrade ordningen går ut på, overtor dyktige elever fra miljørådet ved Brundalen skole. De viste bilder og delte sine erfaringer om hvordan de har jobbet med Fairtrade som prosjekt på de ulike trinnene. Skolen har valgt å følge Fairtrade Norge sine anvisninger - og fikk  i tillegg til sin resertifisering av Grønt Flagg også anerkjennelse som Fairtradeskole. Elevene gjenntok også sin utfordring til innkjøpsenheten fra fjorårets Fairtrad-konferanse, om å bedre tilgangen til Fairtrade-produkter i kommunens e-handel.

I tillegg til å øke kunnskapen om Fairtrade og etiskhandel i skolene generelt oppfordres skolene som innkjøpere til å gjøre flere etiske valg.

Det er fortsatt mulig å melde seg på nettverkssamlingene for Ungdomsskolene og Barnehagene, henholdsvis 12.-21. mars ved å ta kontakt med Grønn Barneby.