torsdag 11. desember 2008

Kampanjeuke 2008

Årlig arrangerer Fair Trade Norge Kampanjeuke på senhøsten. Uke 46 2008 ble travel for deltakerne i styringsgruppa. Det ble arrangert Fairtrade - utstillinger på Trondheim Torg Kjøpesenter, KBS kjøpesenter, Bytorget Trondheim kommune, Trondheim Folkebibliotek, samt på felleskontoret til Grønn Hverdag, NNV, Bilkollektivet og FIVH. Glassmontere med flere hyller var fylt med mange ulike typer Fairtrade varer fra butikker. Det var laget egne informasjonsplakater som forklarte publikum om målsetningen om å bli Fairtrade By og hva det innebærer. Det var lagt ut og hengt opp informasjonsmateriell om Fair Trade ved alle utstillingene. Utstillingen ved KBS blir stående framover.


Informasjonsstand på Solsiden kjøpesenter 15.november 2008. Her ble informasjon delt ut sammen med kaffe, kjeks og sjokolade.

I tillegg til utstillingene og stands holdt Styringsgruppas leder, Grønn Hverdags Signy R. Overbye, foredrag for Redd Barna Press sin fylkessamling, 15.11.08
Kampanjeuka fikk også bred mediedekning med oppslag i Adresseavisen, NTNU studentradio og NRK radio/P1, Under Dusken.