fredag 1. august 2008

Elev og lærerutveksling med Ghana

Etter et svært vellykket besøk fra Ghana til Byåsen skole i mai i år var det tid for gjenvisit på Akosombo skole. En del av programmet var lagt til Fair Trade farmen ved Volta river. Her fikk de besøkende inblikk i de strenge økologiske kravene som stilles til produksjonen, og ikke minst hvordan lokalsamfunnet og arbeiderne nyter godt av ordningen. Både en helsestasjon og internet cafe for landsbyen der arbeiderne bor var bygget av eierne av farmen.