tirsdag 24. juni 2014

Fairtradebod på martnan


Også i år stiller vi med egen bod på martnan. Kom innom og lær mere om Faairtrade og se de flotte skolearbeidene fra Brundalen skole som er utstilt. Her får du også kjøpt ulike Fairtrade produkter.

lørdag 10. mai 2014


NYTT FAIRTRADE MAGASIN!

I dag på verdens Fairtrade.dag har Fairtrade Norge sluppet sitt nye laget kule magasin. To sider er viet til arbeidet på landets første Fairtrade skole - Brundalen Barneskole. Under dette bildet finner du lenken til magasinet online. Vi har og anskaffet nok magasiner til alle skoler som ønsker å motta eksemplarer. Det er bare å ta kontakt med Grønn Barneby!

torsdag 20. mars 2014

Byåsen skole Fairtrade sertifisert


Trondheim kommune gratulerer Byåsen skole som i dag ble landets andre Fairtrade-sertifiserte skole! Byåsen har vært banebrytende i arbeide med Fairtrade i skolen. Gjennom sitt langvarige internasjonale fokus og tette samarbeide med Akosombo International School, gjennom skolens Grønt-Flagg program, har elever, lærere og foreldre ved flere anledninger vært på besøk hos Volta River Estate plantasje i Ghana - og hatt gjenvisitter fra Ghana. Sist sommer var rektor Wenche Kjellby Nesste og en delegasjon fra Byåsen med å markere 10 års jubileumet for samarbeidet.

- Besøket på Fairtrade farmen overbeviste meg om at nå må vi sertifisere oss, sier Kjellby Nesste. - Når jeg så hvor godt tilrettelagt sikkerhet og arbeidsvilkår var for de ansatte, og hørte hvordan skole og helsetiltak var tilrettelagt for familiene, så jeg med egne øyne at dette fungerte. Etter det har det vært en fryd å jobbe med Fairtrade som tema. Både ansatte og elevrådet har engasjert seg - så nå er te og kaffe på læreverelse Fairtrade merket, og elevrådet har varslet at de nye skolegensrene skal være Fairtrade.

Markeringen ble høytidelig markert med SFO-koret og overrekkelse av diplom til elevrådet fra Henning Johansen hos Fairtrade Norge.

tirsdag 3. desember 2013

Grønn Barneby lanserer Fairtrade - som tema for Grønt Flagg  

Bjørn Arild fra Grønn Barneby forteller hvordan
Fairtrade passer inn i deres Grønt Flagg arbeide
Andreas Feen Sørensen Fra Fairtrade Norge forklarte 
hvordan Fairtrade kan bidra til å gjøre en forskjell i livene til
folk i fattige land. Andreas fortalte også at Fairtrade Norge 
vil samarbeide med Grønne Barneby om å utvikle en 
undervisnings pakke for alle Grønt Flagg skolene i Norge. 
Også Henning Johansen fra Fairtrade Norge var tilstede,
han fortalte litt om hvordan skolene konkret kan jobbe 
med temaet i ulike fag.

Grønn Barneby har i 10 år jobbet med nettverksbygging mellom Trondheim skoler og barnehager for å øke og dele kunnskap og metodologi for å jobbe med barn og bærekraftig utvikling. I alle år har Fairtrade vært et tema på oppstartsmøtene i Grønn Hverdag sitt introduksjonsforedrag om Klima, Miljø og Forbruk. Skolene har vært viktige aktører i etterspørselen av Fairtrade produkter i kommunen. 

Grønn Barneby har latt seg imponere over hvordan Brundalen skole har utviklet sin læringstrapp om Fairtrade, og hvordan Byåsen skole har vært i direkte kontakt med produsenter i sør. Det siste året har elevrådet fra Brundalen vært med på nettverksmøtene med inspirerende deling av erfaringer fra sitt Fairtrade arbeide - og innspill til hvordan kommunens innkjøpsordning kan gjøe det enklere for skoler og barnehager som innkjøpere å velge Fairtrade.

3. desember inviterte Grønn Barneby og Fairtrade Trondheim til heldagsseminar for Grønt Flagg elever og lærere på 6.trinnet. Programmet bød på introduksjon om hva Fairtrade er, hvilke utfordringer ordningen kan være med på å løse, elev erfaringer fra Brundalen skole og opplevelser  Byåsen elever og rektor sitter igjen med etter sommerens Ghana besøk. Det ble smaksprøver, filmvisning og avslutningsvis testing av "handelsspillet" som skal inngå i undervisningspakken som skal tilbys til Grønt Flagg skoler i Trondheim og ellers i landet som vil jobbe med Fairtrade som tema..
Carin Leffler fra Framtiden i Våre Hender (FIVH) viste bilder fra kles-
fabrikker i Asia hvor arbeidsforholdene og lønningene til 
syerskene ofte er  svært kritikk verdige. FIVH har i mange år jobbet 
med etisk handel og har mye nyttig materiale skoleklasser kan bruke 
for å finne ut mere. En egen presentasjon finner du lengre ned i denne bloggen
og her; http://www.framtiden.no/201209185781/aktuelt/levelonn/ingen-flere-unnskyldninger.html

Rektor Wenche Kjellby Nesset fra Byåsen skole delte sine erfaringer fra sitt besøk på en Fairtrade farm for bananer og ananas i Ghana i Juni i år. Hun delte også sine tanker om hvordan Fairtrade kan være et godt tema å jobbe med i skolen.
Endelig tid for #fairtradepause!


Miljørådet fra Brundalen skole bidro med sine erfaringer etter å ha jobbet med Fairtrade siden høsten 2011, da inspektør Tove Sivertsvik kom hjem fra Fairtrade besøk i Ghana. Her ser vi Theresa, Synnøve og Ole Magnus fra Ugla og Selsbakk ungdomsskole som i Juni var del av Byåsen skoles jubileumstur til Ghana. Mere om besøket der finnes i eget blogginnlegg lengre ned.

 Etter flere innslag fra blant annet Trondheim Fairtrade ved styringsgruppas leder Hilde Opoku og lederen for innkjøpsavdelinga i Trondheim Kommune, og erfaringsutvekslinger mellom skolene, ble det endelig tid til å leke. handelsspillet utvikla av Kirkens Nødhjelp engasjerte og viste tydelig hvor urettferdig dagens handelssystem kan slå ut. Stor stas med premieredrysset avsluttningsvis.
søndag 23. juni 2013

Byåsenskole på ny Fairtrade-befaring i Ghana

I ti år har elever ved Byåsenskole i Trondheim hatt ett spesielt fokus på Ghana. Dette har utviklet seg fra klasseromsaktiviteter til et bredt utvekslingsprogram basert på Utdanning, Kultur og Miljø med Akosombo International School, som nå også involverer flere partnere i begge lokalsamfunnene. En av dem er Volta River Estate Limited (VREL), en stor Fairtrade-sertifisert banan og annanasfarm som har produsert for det Europeiske markedet siden 1996.

Ole Magnus og Synnøve fra elevrådet og Theresa som har vært elev koordinator for utvekslingsprogrammet mellom Byåsen og Akosombo skole. Her i Aksombos skoles festantrekk som benyttes på fredager og på representasjonsoppdrag utenfor skolen
Representanter fra skolen har to ganger tidligere vært innom og sett på aktiviteten, og skoleungdommer knyttet til VREL har besøkt Byåsen og delt av sin kunnskap (se tidligere innlegg). I forbindelse med prosjektets 10-års markering og skolens 150 års jubileum reiste 8. juni en delegasjon med rektor lærere, eleverer og foreldrerepresentanter til partnerskolen i Ghana hvor besøk ved VREL var en viktig del av et innholdsrikt program. Målet var å se med egne øyne hvordan konseptet fungerer og ta stilling til hvordan skolen skal jobbe videre med temaet.

Fairtrade ansvarlig Mrs Juliet Arku-Mensah gir en kort innføring i konseptet for de norske besøkende før de blir guidet gjennom hele banan produksjonen - fra kompostproduksjon og utplanting til innhøsting og eksport.

Økologisk gjødselsproduksjon av planteavfall fra Volra elva.
Vått materiale benyttes for å øke nedbrytningsprosessen.
Andre ledd i stiklingsprduksjonen - stiklingene produseres i Frankrike, fordi VREL ikke har kapasitet til å produsere stortnok kvantum.


Plantene satt ut på plantasjen med nøye oppmålt avstand for sikring av avstand til mekanisk innhøsting og riktig fordeling i forhold til vanningsanlegget. VREL råder over 250 hectar med oppdyrket mark fordelt på ulike enheter langs Volta elva som renner ut av den store Akosombo dammen. Nærheten til elva er avgjørende for vanntilførselen for stabilproduksjon. Farmen har godt over 600 ansatte.

Innføring i bananplantens utvikling, vekstperiode og merkingssystem. Her demonstreres også hvordan de tunge klasene hentes ned og hektes på innsamlingssystemet for å spare arbeiderne for belastningsskader.

Mr Anthony Kofi Blay, Director for Agriculture ved VREL har vært instrumentell i formidlingsarbeidet til Trondheim kommune om Fairtrade siden 2008, og har også spilt en viktig rolle for utviklingen av samarbeidet mellom Byåsen og Akosombo skole. Rektor Wenche Kjellby Nesset takker for tilretteleggingen ved en symbolsk gaveoverrekkelse.

Rektor Wenche Kjellby Nesset synes konseptet er viktig å formidle til elevene hjemme i Norge. Hun er positiv til at kommunen har øremerket midler til at skolene skal arbeide med Fairtrade fra høsten av.
Gruppebilde mellom voksne bananplanter.
For å spare fruktene og arbeiderne for kjemikalier dekkes fruktene tl med luftige plastposer som hindrer insekter i å skade frukten. Plasten samles inn etter bruk. (Theresa og Synnøve)
Elevene som var med var opptatt av barnas kår. – På vei til farmen tidlig på dagen så vi flere unge som sto langs veien og solgte varer. Disse burde ha vært på skolen! Da er det godt å vite at foreldrene som jobber på VREL tjener nok til at ungene ikke trenger å jobbe for at de skal ha nok mat, og at Premium penger sikrer at skolepenger for videregående også dekkes, sier Synnøve og Theresa fra 7. klasse.

Bananklasene forflyttes motorisk til sortering og rengjøringsanlegget.

Plasten fjernes, og klasene deles opp i ønsket størrelse for det Europeiske markedet før de legges i vannbad.

"Bananer i lange baner" får nytt meningsinnhold etter et slikt besøk...Mr Anthont Blay forklarer kvalitetskriterier for Rektor Kjellby Nesset.Nyvaskede bananer merkes og pakkes før eksport. Arbeiderne på alle stasjoner e i ført påkrevet verneutstyr og hygieniske krav. Organsasjonsfrihet, regulert arbeidstid og pauser er innarbeidet rutine, og selv besøkende fra Norge måtte vente på oppstart i anlegget når de ankom i fastsatt pausetid.

Søte velsmakende modne bananer for gjestene til å spise på veien hjem
Faktadiskusjon med lærer Ingunn Valbekmo
Mrs Arku-Mensah forteller villig om Premium ordningen og de mange tiltakene som er satt i gang for de ansatte og deres familier, men har også selv spørsmål om hvordan ett norskt Fairtrade-skole prosjekt fungere.  (TH: Ole Magnus og Johanne Foss).

Johanne Foss, lærer og program ansvarlig for utvekslingen ved Byåsen skole, som har deltatt på flere av kommunens informasjonsprogram om Fairtrade sier hun er imponert over det hun fikk se. – Her er det ingen tvil om at både arbeidsforhold og miljøhensyn blir tatt på alvor. Innhøstingen er mekanisert for å slippe slitasjeskader på arbeiderne og vi ser de er godt utstyrt med verneutstyr og har tilpassede arbeidsstasjoner. – Det var også interessant å høre Fairtrade ansvarlig ved bedriften Mrs Juliet Arku-Mensah fortelle hvordan VREL driver helsearbeide for sine ansatte og legger til rette for utdanning for de ansattes barn. Det siste nye er at de ansatte selv har valgt å bruke av sine Premium midler til å få kjøreopplæring.


Nye fairtrade ambassadører før avreise tilbake til Trondheim

Tilbake på skolen ble ny kunnskap delt med medelever og lærere som ikke var med på reisen.
Skolen vil jobbe videre med temaet til høsten, og elevene som var med på turen har forpliktet seg til i bidra med kunnskapsformidlingen også når de fortsetter som ungdomsskoleelever. 


Bildene er hentet fra elevbloggen: Theabenas.blogspot.com
kontakt trondheim.fairtrade@gmail.com for eventuell bruk av bildene.


torsdag 7. mars 2013

Fairtrade på Nettverksamling for Grønt Flagg
Grønn Barneby skal i iløpet av mars gjennomføre nettverksamlinger for Grønt Flagg koordinatorne i henholdsvis barneskolene, ungdomsskolene og Barnehagene. Første samling var for barneskolekoordinatorene og ble avholdt 5. mars i Fylkestingsalen. Nytt av året er at Fairtrade lanseres som nytt Grønn Flagg prosjekt under programmet "Global Citizenship"

Etter at lederen for styringsgruppa for Fairtrade i Trondheim kommune, Hilde Opoku, hadde innledet om hva Fairtrade ordningen går ut på, overtor dyktige elever fra miljørådet ved Brundalen skole. De viste bilder og delte sine erfaringer om hvordan de har jobbet med Fairtrade som prosjekt på de ulike trinnene. Skolen har valgt å følge Fairtrade Norge sine anvisninger - og fikk  i tillegg til sin resertifisering av Grønt Flagg også anerkjennelse som Fairtradeskole. Elevene gjenntok også sin utfordring til innkjøpsenheten fra fjorårets Fairtrad-konferanse, om å bedre tilgangen til Fairtrade-produkter i kommunens e-handel.

I tillegg til å øke kunnskapen om Fairtrade og etiskhandel i skolene generelt oppfordres skolene som innkjøpere til å gjøre flere etiske valg.

Det er fortsatt mulig å melde seg på nettverkssamlingene for Ungdomsskolene og Barnehagene, henholdsvis 12.-21. mars ved å ta kontakt med Grønn Barneby.

lørdag 26. januar 2013

Stolt over Brundalselever


Anthony Blay, daglig leder ved Volta River Estate Limited (VREL) i Ghana, som produserer Fairtrade sertifiserte bananer og annanas, mottok til jul stolt brev fra Miljørådet ved Brundalen skole. Skolen som i oktober ble landets første Fairtrade barneskole har samlet bilder og forklart hvordan de har gått fram for å lære mere om Fairtrade-ordningen. - Det er svært inspirerende for oss å vite at barn så langt unna gjør en innsats for at vi her i sør også kan sikre et våre barn får utdanning.

Blay samlet sine ansatte for å vise fram brevet som nå henger på hovedkontoret. Siden Trondheim kommune sist var på besøk, kunne han informere om at nye premiumspenger på initiativ fra arbeiderne er invistert i flere helse og sosialtjenester. Og at Marbel, ansiktet fra brosjyrene og kommunens Fairtrade film, nå er forframmet som Supervisor på plantasjen der hun jobber.