søndag 23. juni 2013

Byåsenskole på ny Fairtrade-befaring i Ghana

I ti år har elever ved Byåsenskole i Trondheim hatt ett spesielt fokus på Ghana. Dette har utviklet seg fra klasseromsaktiviteter til et bredt utvekslingsprogram basert på Utdanning, Kultur og Miljø med Akosombo International School, som nå også involverer flere partnere i begge lokalsamfunnene. En av dem er Volta River Estate Limited (VREL), en stor Fairtrade-sertifisert banan og annanasfarm som har produsert for det Europeiske markedet siden 1996.

Ole Magnus og Synnøve fra elevrådet og Theresa som har vært elev koordinator for utvekslingsprogrammet mellom Byåsen og Akosombo skole. Her i Aksombos skoles festantrekk som benyttes på fredager og på representasjonsoppdrag utenfor skolen
Representanter fra skolen har to ganger tidligere vært innom og sett på aktiviteten, og skoleungdommer knyttet til VREL har besøkt Byåsen og delt av sin kunnskap (se tidligere innlegg). I forbindelse med prosjektets 10-års markering og skolens 150 års jubileum reiste 8. juni en delegasjon med rektor lærere, eleverer og foreldrerepresentanter til partnerskolen i Ghana hvor besøk ved VREL var en viktig del av et innholdsrikt program. Målet var å se med egne øyne hvordan konseptet fungerer og ta stilling til hvordan skolen skal jobbe videre med temaet.

Fairtrade ansvarlig Mrs Juliet Arku-Mensah gir en kort innføring i konseptet for de norske besøkende før de blir guidet gjennom hele banan produksjonen - fra kompostproduksjon og utplanting til innhøsting og eksport.

Økologisk gjødselsproduksjon av planteavfall fra Volra elva.
Vått materiale benyttes for å øke nedbrytningsprosessen.
Andre ledd i stiklingsprduksjonen - stiklingene produseres i Frankrike, fordi VREL ikke har kapasitet til å produsere stortnok kvantum.


Plantene satt ut på plantasjen med nøye oppmålt avstand for sikring av avstand til mekanisk innhøsting og riktig fordeling i forhold til vanningsanlegget. VREL råder over 250 hectar med oppdyrket mark fordelt på ulike enheter langs Volta elva som renner ut av den store Akosombo dammen. Nærheten til elva er avgjørende for vanntilførselen for stabilproduksjon. Farmen har godt over 600 ansatte.

Innføring i bananplantens utvikling, vekstperiode og merkingssystem. Her demonstreres også hvordan de tunge klasene hentes ned og hektes på innsamlingssystemet for å spare arbeiderne for belastningsskader.

Mr Anthony Kofi Blay, Director for Agriculture ved VREL har vært instrumentell i formidlingsarbeidet til Trondheim kommune om Fairtrade siden 2008, og har også spilt en viktig rolle for utviklingen av samarbeidet mellom Byåsen og Akosombo skole. Rektor Wenche Kjellby Nesset takker for tilretteleggingen ved en symbolsk gaveoverrekkelse.

Rektor Wenche Kjellby Nesset synes konseptet er viktig å formidle til elevene hjemme i Norge. Hun er positiv til at kommunen har øremerket midler til at skolene skal arbeide med Fairtrade fra høsten av.
Gruppebilde mellom voksne bananplanter.
For å spare fruktene og arbeiderne for kjemikalier dekkes fruktene tl med luftige plastposer som hindrer insekter i å skade frukten. Plasten samles inn etter bruk. (Theresa og Synnøve)
Elevene som var med var opptatt av barnas kår. – På vei til farmen tidlig på dagen så vi flere unge som sto langs veien og solgte varer. Disse burde ha vært på skolen! Da er det godt å vite at foreldrene som jobber på VREL tjener nok til at ungene ikke trenger å jobbe for at de skal ha nok mat, og at Premium penger sikrer at skolepenger for videregående også dekkes, sier Synnøve og Theresa fra 7. klasse.

Bananklasene forflyttes motorisk til sortering og rengjøringsanlegget.

Plasten fjernes, og klasene deles opp i ønsket størrelse for det Europeiske markedet før de legges i vannbad.

"Bananer i lange baner" får nytt meningsinnhold etter et slikt besøk...Mr Anthont Blay forklarer kvalitetskriterier for Rektor Kjellby Nesset.Nyvaskede bananer merkes og pakkes før eksport. Arbeiderne på alle stasjoner e i ført påkrevet verneutstyr og hygieniske krav. Organsasjonsfrihet, regulert arbeidstid og pauser er innarbeidet rutine, og selv besøkende fra Norge måtte vente på oppstart i anlegget når de ankom i fastsatt pausetid.

Søte velsmakende modne bananer for gjestene til å spise på veien hjem
Faktadiskusjon med lærer Ingunn Valbekmo
Mrs Arku-Mensah forteller villig om Premium ordningen og de mange tiltakene som er satt i gang for de ansatte og deres familier, men har også selv spørsmål om hvordan ett norskt Fairtrade-skole prosjekt fungere.  (TH: Ole Magnus og Johanne Foss).

Johanne Foss, lærer og program ansvarlig for utvekslingen ved Byåsen skole, som har deltatt på flere av kommunens informasjonsprogram om Fairtrade sier hun er imponert over det hun fikk se. – Her er det ingen tvil om at både arbeidsforhold og miljøhensyn blir tatt på alvor. Innhøstingen er mekanisert for å slippe slitasjeskader på arbeiderne og vi ser de er godt utstyrt med verneutstyr og har tilpassede arbeidsstasjoner. – Det var også interessant å høre Fairtrade ansvarlig ved bedriften Mrs Juliet Arku-Mensah fortelle hvordan VREL driver helsearbeide for sine ansatte og legger til rette for utdanning for de ansattes barn. Det siste nye er at de ansatte selv har valgt å bruke av sine Premium midler til å få kjøreopplæring.


Nye fairtrade ambassadører før avreise tilbake til Trondheim

Tilbake på skolen ble ny kunnskap delt med medelever og lærere som ikke var med på reisen.
Skolen vil jobbe videre med temaet til høsten, og elevene som var med på turen har forpliktet seg til i bidra med kunnskapsformidlingen også når de fortsetter som ungdomsskoleelever. 


Bildene er hentet fra elevbloggen: Theabenas.blogspot.com
kontakt trondheim.fairtrade@gmail.com for eventuell bruk av bildene.