fredag 24. november 2006

Trondheim Bystyre har vedtatt å bli Fair Trade BY

Bystyret positiv til Fredrik O Carstens (V) og Harald Nissen (MDG) fremmet i går en anmodning om at Trondheim bør oppnå status som Fairtrade-by. De to argumenterte i sin interpellasjon om at Trondheim kommune, som en viktig kunde og opinionsleder, bør undersøke, utvikle og støtte en strategi for å fremme varer med Fairtrade-merket som ledd i et engasjement for en mer rettferdig verden. Målet må være at Trondheim oppnår status som norsk Fairtrade-by. Ordføreren var positiv til initiativet, og fikk støtte fra bystyret. Så nå er arbeidet med å innfri kriteriene i gang. Interpellasjonen og ordførerens svar kan du lese i sin helhet nederst på siden her.