fredag 9. november 2012

Gratulere Brundalen! Norges første Fairtrade barneskole

Skoleåret 2011-12 og 2012-13 har Brundalen barneskole jobbet systematisk med temaet Fairtrade, og inneværende år har skolen Fairtrade som sitt Grønt Flagg prosjekt. 5. november ble Brundalen hedret for innsatsen fra Fairtrade Norge, med sertifisering som Fairtrade barneskole, og ble med det landets første!
Miljørådet og inspektør Tove Sivertsvik ved Brundalenskole med diplomet som beviser
at skolen har nådd kravene til å sertifiseres som Fairtrade-skole
Leder for styringsgruppa for Fairtrade i Trondheim Kommune delte på vegne av Fairtrade Norge ut diplom til Brundalen skole
Skolen har hatt ulike målsetninger for de ulike alderstrinnene. Mens de yngste elevene skal gjenkjenne logoen, skal de eldste vite hva ordningen innebærer, sier en av initiativtakerne til prosjektet - inspektør Tove Sivertsvik. 
Skolen har i tillegg til en rekke arrangement også lagt om sine egne innkjøp gjennom kommunens e-handel. Grønn Barneby som koordinerer Grønt Flagg arbeidet i skolene og barnehagene, sier de håper flere vil jobbe med Fairtrade som prosjekt.


Sivertsvik har selv vært og besøkt en afrikansk Fairtrade farm, og er trygg på at ordningen fungerer, utover god lønn og gode arbeidsvilkår for de ansatte. Et viktig premiss er at økte levekår for familiene også sikrer at barna kan gå på skole, framfor å jobbe for å bidra til familiens inntekt. Hun viser også til at Farmens ansatte gjennom selvbestemmelse også bidro til at de ansattes barn fikk stipend til videregående skolegang.
Inspektør Tove Sivertsvik (ytterst til venstre) var i 2011 i Afrika og besøkte en Fairtrade farm for banan produksjon.  Dette kan viktig innsikt og motivasjon for arbeidet på skolen i året som har gått.

Se hilsen fra Fairtrade Norge: Brundalen, norges første Fairtrade barneskole!