torsdag 1. mars 2007

Grønn Barneby informerer alle skoler og barnehager om Fair Trade

Grønn barneby har siden 2005 brukt Grønn Hverdag i sin kursing av nye lærere og barnehageasistenter som skal koordinere Grønt Flagg prosessene ute på den enkelte enhet. I alle sine foredrag har Grønn Hverdag en seksjon om Fair Trade, hva det går ut på og hvordan enhetene og kursdeltakerne som enkeltindivid kan støtte opp om ordningen. Presentasjonen består av bilder, medbrakte produkteksempler, brosjyrer og i noen tilfeller smaksprøver.

dette betyr at når alle skoler og barnehager i Trondheim i 2012 har nådd målet om Grønt Flagg sertifisering, har også alle enheten blitt introdusert og informert om Fair Trade!