torsdag 10. juni 2010

Samvirkelaget åpnet på Svartlamon


Svartlamon Samvirkelag er sansynligvis Norges aller minste dagligvarekooperativ.
Ei gruppe på ca. 30 medlemmer sørger for å holde åpen 6 timer 7 dager i uka. Samvirkelaget fører et stort utvalg av økologisk frukt og grønnsaker, annen økologisk mat, samt andre dagligvareartikler. De legger stor vekt på økologi, miljø og rettferdig handel.


I og med at alle jobber frivillig er vi i stand til å tilby økologiske dagligvarer til priser som er konkurransedyktige i forhold til de store dagligvarekjedene i området. I motsetning til tradisjonelle samvirkelag, som er organisert som forbrukersamvirker hvor medlemskap og medlemsutbytte er knytta til forbrukernes handel med foretaket, så er Svartlamon Samvirkelag et arbeiderkollektiv hvor det er din deltakelse i drifta som er utslagsgivende for medlemskapet. Medlemskapet koster deg en forpliktelse om deltakelse. Administrative oppgaver er fordelt blant medlemmene, og den daglige drifta koordineres på driftsmøter som er åpne for alle som jobber der. Kooperativet har en horisontal beslutningsstruktur hvor avgjørelser fattes ved konsensus. Her er ingen sjef. Beliggenhet og åpningstider finner du her.