onsdag 25. mai 2011

Glassmonterne på plass

Da er diplomet hengt på veggen i lobbyen på Rådhuset! Der står også et av to nye glassmonter med tips om hva som finnes av Fairtrade produkter i byen, og hvor de er å få tak i. Den andre står i publikumsmottaket på Bytorget.

Det er også satt ut brosjyrer og ved disse monterne, dersom du ønsker å hente noen til deg selv eller andre.

mandag 16. mai 2011

Utsillingen er flyttet!

På grunn av aktiviteten på torget i forbindelse med 17. mai feiringen er Fairtrade utstillingen flyttet til kirkebakken utenfor Vår Frue kirke.

Utstillingen vil stå her ut uke 32, før den sendes videre til Bærum kommune.

onsdag 11. mai 2011

Verdens Fair Trade Dag 14. mai

14. mai markeres verdens Fair Trade dag. det vil du merke på Torvet i Trondheim, i Nordre, på City Syd og Solsiden Kjøpesenter. Kom og la deg inspirere til en mer rettferdig fordeling av ressursene du legger i dine handlinger!

tirsdag 10. mai 2011

Kommunen fikk sitt sertifiseringsbevis

Endelig fikk Ordføreren i Formannskapet overlevert sitt bevis for at Trondheim kommune har nådd kriteriene for å være en Fairtrade kommune. Nestleder og markedssjef i Fairtrade Norge, Marianne Størseth, hadde tatt turen opp fra Oslo for den høytidlige overleveringen. Det var en engasjert og som vanlig innsiktsfull ordfører som mottok diplom, roser og konfekt på vegne av kommunen. Størseth understreket at markeringen ikke er en hvilepute, og at det kreves kontinuerlig arbeide for å opprettholde sertifiserngen, dette mente Silseth var godt ivaretatt gjennom de målsetninger og planer kommunen har forelagt. Diplomet og et glassmonter med informasjon og et utvalg varer vil bli plassert i Rådhusets foajé slik at ansatte og besøkende daglig blir påminnet sin forpliktelse til å benytte ordningen ved innkjøp.

mandag 9. mai 2011

Fotoutstilling på Torvet

Vi teller ned til Verdens Fairtrade-dag lørdag 14.mai med fotoutstilling og informasjon om Fairtrade på torget i Trondheim. Utstillingen ble i dag åpnet av en av initiativtakerne for at Trondheim ble Fairtrade sertifisert kommune Bystyremedlem Harald Nissen, fra Miljøpartiet de Grønne. Harald la vekt på at skal vi få til en mere rettferdg ressursfordeling i verden er det avgjørende at produsentene i varehandelen får sin del av fortjenesten - slik at de kan sikre skolegang og et godt helsetilbud til sine barn. Det er Fairtrade ordningen en garantist for. - Selv om det er viktig at det offentlige, som storinnkjøper, går foran som pådriver og godt eksempel for ordningen - er det avgjørende at den enkelte forbruker bidrar gjennom sine handlinger. Harald håpet utstillingen kan gjøre flere Trondheimere nysgjerrige på Fairtrade og sette seg inn i hva ordningen står for - for derigjennom å velge Fairtrade merkede produkter neste gang de gjør innkjøp.


I morgen, tirsdag 10. mai kommer Fairtrade Norge på besøk i Formannskapsmøtet på Rådhuset - da blir det høytidlig overlevering av diplom til Ordfører Rta Ottervik for kommunens innsats for å øke omsetningen av Fairtradsertifiserte varer.

fredag 6. mai 2011

Studentoppgave om Fairtrade i Trondheim

Ida Sletaune forsvarte i dag sin semesteroppgave i Internasjonal Politisk Økonomi ved NTNU om oppslutningen rundt Fairtrade i Trondheim. I den forbindelse har hun gjennomført en survey som viser at utvalget har god kjennskap til merkeordningen, og er positiv til å kjøpe produktene. Likevel er det et mindretall som faktisk handler Fairtrade merkede produkter regelmessig. Undersøkelsen viser i likhet med andre undersøkelser at jo mere folk vet om dette handelssystemet jo større er sannsynligheten for at de velger produktene. Dette viser at Trondheim Kommune må fortsette arbeidet med å bekjentgjøre ordningen og kommunens selvpålagte mål om å være en Fairtrade kommune.
Du kan få tilgang på oppgaven ved å kontakte styringsgruppa for Fairtrade i Trondheim kommune på: trondheim.fairtrade@gmail.com