tirsdag 4. september 2012

Om Fairtrade og Etisk Handel på ISFiT

Rektor på NTNU, Torbjørn Digernes, hadde fått æren av å åpne ISFiTs første bedriftssamling noensinne fredag 31. august. I tillegg til at det utveksles ideer under festivalen, ønsker ISFiT å utveksle ideer med næringslivet. Finansieringssjef Helle Fremo kunne derfor fortelle at ISFiT ønsker seg samarbeidspartnere som deler festivalens syn på bedrifters samfunnsansvar og entusiasme for global handel.

Debatt på agendaen

Medlemmene av panelet var Yngve Brox (Høyre), Arild Aspelund (Førsteamanuensis i markedsføring, NTNU), Thor Høstmark Løve (Giek Kredittforsikring), Bent Eidem (Fokus Bank) og Hilde Opoku (Styringsgruppa for Fairtrade i Trondheim kommune).
Fotogjengen.samfundet.no
Blant de handelsrelaterte problemstillingene som panelet diskuterte var et fritt kontra et regulert marked, finanskrisen, økonomisk vekst og hvordan handel kan bidra til å løfte folk ut av fattigdom. Bredden i debatten var med på å vise omfanget av festivaltemaet.


Debatteringen av global handel foregikk ikke bare på scenen. Deltakerne fikk også testet sine kunnskaper gjennom en såkalt ”speed-debatt". Noen av påstandene de dresskledde bedriftsutsendingene måtte ta stilling til var blant annet ”U-land må få bruke vestens kunnskap gratis” og ”Norsk kjøtt har bedre kvalitet enn utenlandsk kjøtt”.

Fornøyde deltakere og en tilfreds finansieringssjef

– ISFiT har et artig tema som er engasjerende og inspirerende. ISFiTs tilnærming til temaet har vært åpen og viktig så langt, var konklusjonen til paneldebattant Hilde Opoku, som tidligere har vært vertskap for deltakere på festivalen og som gjerne kunne tenke seg å være det igjen.
– Målet med samlingen var å spre ISFiT til næringslivet og det følte jeg vi fikk til. Vi i finansieringsgjengen setter pris på at folk engasjerer seg i det vi gjør, oppsummerer finansieringssjef Helle Fremo, og legger til at dette forhåpentligvis var første steg på veien mot en ny tradisjon i ISFiT.

(artikkelen i sin helhet kan leses på: