onsdag 18. mars 2009

Rettferdig frokost i Hjem

Dine frokostvaner kan gjøre en forskjell for et lokalsamfunn i sør! I sin faste spalte i Adressavisens fredagsbillag Hjem kåserer Grønn Hverdags Hilde Opoku i dag over etiske valgmuligheter hver og en av oss kan ta gjennom faste rutiner på i dagligvarebutikken. Teksten finner du her.

onsdag 28. januar 2009

Etikkseminar for Kolstad-konfirmantene

Kolstad kirke

I år som i fjor deltok Grønn Hverdag i går med sitt Etikk-foredrag på Kolstad kirkes etikkseminar for konfirmanter. Som vanlig var etisk-handel og Fair Trade et viktig tema i møte med konfirmantene. I tillegg til bilder og historier om Fair Trade ble produkt eksempler vist fram, og bananer delt ut til konfirmantene. For å slutte den økologiske sirkelen ble  bananskallet fra sør samlet inn og kompostert til matjor for trøndersk hagebruk.