lørdag 26. mars 2011

Trondheim Beyond the Hour


Verdenssamfunnet gjennom FN har erkjent at vår tids største utfordringere er bekjempelse av menneskeskapte klimaendringer og fattigdom. Earth Hour er en internasjonal symbolsk markering for å øke bevistheten om klimaproblematikken hos privatpersoner, virksomheter og myndigheter. Trondheim kommune har vært med fra starten av, men understreker viktigheten av jobben som gjøres i det daglige ute på enhetene. Gjennom prosjektet Strømsparegrisen sparte kommune strøm for 1 million kroner i fjor, penger og energi som kan utnyttes til formål som ellers ikke kunne realiseres. Barn i skoler og barnehager lærer å bli bevisste energiforbrukere gjennom aktiv deltakelse i kommunens energiprosjekt.

Strømsparegisens ambasadører ved
Sjetneskole
 De større elevene kan sammen med lærer eller driftsopratør gå inn på nettet og følge med på forbruket gjennom året og ned til time for time. Elevene og de ansatte har sammen ansvar for å praktisere enrgisparende tiltak på sin enhet. I tillegg har de fått utdelt utstyr som kan hjelpe til med målinger for å fastsette hvor det er mest effektivt å sette inn tiltak. I følge vaktmester Jorg Tobiassen sparte skolen i fjor strøm tilsvarende forbruket for tolv eneboliger.


Sjetteklassinger på Sjetne skole har alle strømsparing som tema på skolen. I tillegg til å passe på lysbrytere og varmtvann, lærer de matte, samfunnsfag, naturfag og data gjennom prosjektet. Gjennom oppsøkende virksomhet på skolen sprer de budskapet og henter inn viktig informasjon til opplegget sitt. Dermed lærer de i tillegg å snakke foran forsamlinger og å drive prosjekt (Adresseavisen 26.311). 


Sist fredag gjennomførte Sjetne skole et eksperiment hvor ventilasjonen i ulike bygg ble skrudd av til ulike tider. Energirådgiver Jørgen Arentz fra Trondheim Eiendom går her gjennom utslagene av dette på skolens energistatestikk før elevene regner ut effekten i kwh.


Ivrige matte-elever.


Og i byen slukket alle signalbyggene lyset: Earth Hour 2011 i Trondheimtorsdag 17. mars 2011

Klima og Etikk


Klimaråd Underveis,  Fylkesmannen i Sør-Trøndelags satsning for å spre kunskap og motivasjon for klima og miljø vennlige handlinger i befolkningen, næringslivet, og det offentlige inviterte i går til et mektig seminar om klima og etikk. 


Biskop Tor Singsaas ønsket velkommen og satte dagsorden med å erkjenne at naturens urørlighetssone har blitt krenket.
Tidligere Esso direktør og nå mangeårig miljøforkjemper Øystein dale inspirerte de tilstedeværende med forededrag Fremtiden – en utfordring for oss alle, som ga svar på de grunnleggende utfordringene som må løses. Tidligere biskop Finn Wagle, som i sin tid var en viktig pådriver for miljøengasjementet vi ser i midt Norge i dag med Klimaproblemet som etisk utfordring. 

Øystein dale la serlig vekt på hvordan vår kulturkrets må legge om sine livsstils, og forbruksvaner skal det bli nok til alle. Referat fra foredragene kommer etterhvert.

Selv kloke eldre herrer må holdes i tømmene av en klok dame.
prosjektleder Signy Overby flankert av tv Øystein Dale, Biskop Tor Singsås og Fylkes Rådmann Milian Myraunet, th Fylkesmann Kåre Gjønnes og tidligere biskop Finn Wagle

onsdag 9. mars 2011

Ny talsperson for Trondheim Fairtrade


Styringsgruppa for Trondheim Fairtrade har utnevnt Une Aina Bastholm til ny talsperson.  I tillegg til deltakelse i en rekke frivillige organisasjoner driver Une til daglig Etikken, en "non profit" butikk med fokus på miljøvennlig og etisk handel, sammen med sin søster og mor. Une leverte masteroppgave innen internasjonal politikk/politisk økologi høsten 2010.

Du kan nå Une på tlf 90 84 95 05 eller på epost: trondheim.fairtrade@gmail.com.