lørdag 26. januar 2013

Stolt over Brundalselever


Anthony Blay, daglig leder ved Volta River Estate Limited (VREL) i Ghana, som produserer Fairtrade sertifiserte bananer og annanas, mottok til jul stolt brev fra Miljørådet ved Brundalen skole. Skolen som i oktober ble landets første Fairtrade barneskole har samlet bilder og forklart hvordan de har gått fram for å lære mere om Fairtrade-ordningen. - Det er svært inspirerende for oss å vite at barn så langt unna gjør en innsats for at vi her i sør også kan sikre et våre barn får utdanning.

Blay samlet sine ansatte for å vise fram brevet som nå henger på hovedkontoret. Siden Trondheim kommune sist var på besøk, kunne han informere om at nye premiumspenger på initiativ fra arbeiderne er invistert i flere helse og sosialtjenester. Og at Marbel, ansiktet fra brosjyrene og kommunens Fairtrade film, nå er forframmet som Supervisor på plantasjen der hun jobber.