tirsdag 11. desember 2012

Fairtradebod på Julemarkedet

I år som i fjord finner du en egen utsalgsbod for Fairtrade-sertifiserte varer på det stemningsfulle julemarkedet på torvet i Trondheim.

Her kan du også ta en tur innom for en prat om Fairtrade, få en smaksprøve og en brosjyre med deg hjem som beskriver prinsippene som ligger til grunn for Fairtrade-handel.

fredag 9. november 2012

Gratulere Brundalen! Norges første Fairtrade barneskole

Skoleåret 2011-12 og 2012-13 har Brundalen barneskole jobbet systematisk med temaet Fairtrade, og inneværende år har skolen Fairtrade som sitt Grønt Flagg prosjekt. 5. november ble Brundalen hedret for innsatsen fra Fairtrade Norge, med sertifisering som Fairtrade barneskole, og ble med det landets første!
Miljørådet og inspektør Tove Sivertsvik ved Brundalenskole med diplomet som beviser
at skolen har nådd kravene til å sertifiseres som Fairtrade-skole
Leder for styringsgruppa for Fairtrade i Trondheim Kommune delte på vegne av Fairtrade Norge ut diplom til Brundalen skole
Skolen har hatt ulike målsetninger for de ulike alderstrinnene. Mens de yngste elevene skal gjenkjenne logoen, skal de eldste vite hva ordningen innebærer, sier en av initiativtakerne til prosjektet - inspektør Tove Sivertsvik. 
Skolen har i tillegg til en rekke arrangement også lagt om sine egne innkjøp gjennom kommunens e-handel. Grønn Barneby som koordinerer Grønt Flagg arbeidet i skolene og barnehagene, sier de håper flere vil jobbe med Fairtrade som prosjekt.


Sivertsvik har selv vært og besøkt en afrikansk Fairtrade farm, og er trygg på at ordningen fungerer, utover god lønn og gode arbeidsvilkår for de ansatte. Et viktig premiss er at økte levekår for familiene også sikrer at barna kan gå på skole, framfor å jobbe for å bidra til familiens inntekt. Hun viser også til at Farmens ansatte gjennom selvbestemmelse også bidro til at de ansattes barn fikk stipend til videregående skolegang.
Inspektør Tove Sivertsvik (ytterst til venstre) var i 2011 i Afrika og besøkte en Fairtrade farm for banan produksjon.  Dette kan viktig innsikt og motivasjon for arbeidet på skolen i året som har gått.

Se hilsen fra Fairtrade Norge: Brundalen, norges første Fairtrade barneskole!

tirsdag 4. september 2012

Om Fairtrade og Etisk Handel på ISFiT

Rektor på NTNU, Torbjørn Digernes, hadde fått æren av å åpne ISFiTs første bedriftssamling noensinne fredag 31. august. I tillegg til at det utveksles ideer under festivalen, ønsker ISFiT å utveksle ideer med næringslivet. Finansieringssjef Helle Fremo kunne derfor fortelle at ISFiT ønsker seg samarbeidspartnere som deler festivalens syn på bedrifters samfunnsansvar og entusiasme for global handel.

Debatt på agendaen

Medlemmene av panelet var Yngve Brox (Høyre), Arild Aspelund (Førsteamanuensis i markedsføring, NTNU), Thor Høstmark Løve (Giek Kredittforsikring), Bent Eidem (Fokus Bank) og Hilde Opoku (Styringsgruppa for Fairtrade i Trondheim kommune).
Fotogjengen.samfundet.no
Blant de handelsrelaterte problemstillingene som panelet diskuterte var et fritt kontra et regulert marked, finanskrisen, økonomisk vekst og hvordan handel kan bidra til å løfte folk ut av fattigdom. Bredden i debatten var med på å vise omfanget av festivaltemaet.


Debatteringen av global handel foregikk ikke bare på scenen. Deltakerne fikk også testet sine kunnskaper gjennom en såkalt ”speed-debatt". Noen av påstandene de dresskledde bedriftsutsendingene måtte ta stilling til var blant annet ”U-land må få bruke vestens kunnskap gratis” og ”Norsk kjøtt har bedre kvalitet enn utenlandsk kjøtt”.

Fornøyde deltakere og en tilfreds finansieringssjef

– ISFiT har et artig tema som er engasjerende og inspirerende. ISFiTs tilnærming til temaet har vært åpen og viktig så langt, var konklusjonen til paneldebattant Hilde Opoku, som tidligere har vært vertskap for deltakere på festivalen og som gjerne kunne tenke seg å være det igjen.
– Målet med samlingen var å spre ISFiT til næringslivet og det følte jeg vi fikk til. Vi i finansieringsgjengen setter pris på at folk engasjerer seg i det vi gjør, oppsummerer finansieringssjef Helle Fremo, og legger til at dette forhåpentligvis var første steg på veien mot en ny tradisjon i ISFiT.

(artikkelen i sin helhet kan leses på:

tirsdag 26. juni 2012

Fairtrade på MartnanFor førstegang har City Manager lagt tilrette for en egen gate med grønn og etisk profil på Martnan n Trondheim som gjennomføres hver midtsommer.

Da var det selvfølgelig også et eget telt som promoterte Fairtrade. Utselgerne rapporterte om stor interesse og god stemning blant de besøkende.

Nå håper vi dette blir et fast innslag i årene framover.

mandag 14. mai 2012

Konferanse Fairtrade i Privathandel og Offentlig innkjøp

 Stor interesse for å lære mere om Fairtrade når Trondheim Kommune inviterte til konferanse om hvorfor og hvordan 14. mai. De mange inspirerende innledningene som ble holdt finner du sukssesivt presentert i innleggene under.
 Marianne Størseth, Fairtrade Norge      Henriette Overn, Mester Grønn
Imponerende innledning av elever og inspektør Tove Sivertsvik fra Brundalen skole med tips om hvordan Fairtrade kan være tema for skolens Grønt Flagg satsning. Og Carin Leffler fra Framtiden i Våre Hender om Etikk i Offentlig Innkjøp.

Hvorfor Fairtrade?


Marianne Størseth, Markedssjef Fairtrade Norge innledet på Konferansen Fairtrade i Privat Handel og Offentlig innkjøp med foredraget "Hvorfor Fairtrade". Presentasjonen finner du her:

En Trøndersk suksesshistorie


Grynder Ståle Andersen presenterte historien om kameratene som ble så berørt av arbeidsforholdene til kakaoprodusentene i filmen The Dark side of Chocolate, at de bestemte seg for kun å produsere Fairtrade sertifiserte produkter fra sin lille fabrikk på Nardo:


Offentlig etikkløshet?


Framtiden i Våre Hender er en av organisasjonene som står bak opprettelsen av Fairtrade Norge. Rådgiver Carin Leffler presenterte et tankevekkende foredrag om etikk i offentlig anskaffelse:

Stort Utvalg i Fairtradeprodukter

Fairtrade er mye mere enn kaffe og te, og utvalget vokser raskt. Her er noe av det som i dag er i handel i Norske butikker, eller kan skaffes gjennom din forhandler: